Bronnen

Geselecteerd door Marlies ter Borg met medewerking van Karima Bisschop

De joods-christelijke verhalen en de islamitische verhalen staan naast elkaar, met een korte inleiding die zo eenvoudig en objectief mogelijk gehouden is. De teksten zelf zijn hier in al hun eenvoud gepresenteerd. De uitleg wordt aan de lezer overgelaten.

Uitgeverij: www.unieboekspectrum.nl 2004/7

Dit boek is een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van de Schepping, Adam en Eva, de Ark van Noach/Noeh, Abraham/Ibrahiem, de geboorte van Jezus/’Isa en de Hemel of het Paradijs.


De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nederlandse versie van deze site maakt gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De Koran (vertaling Fred Leemhuis)


De Nederlandse versie van deze site maakt gebruik van de Koranvertaling door Fred Leemhuis met toestemming van Uitgeverij Unieboek.

De Arabische tekst van de Koran is naast de Nederlandse vertaling geplaatst. De verhalen uit het heilige boek van de Islam zijn hiermee toegankelijk voor een breed publiek. Prof. dr. Fred Leemhuis is docent Arabisch en bijzonder hoogleraar Koranwetenschappen aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertaalde De Koran in 1989. Van deze vertaling werden sindsdien 20.000 exemplaren verkocht.

Uitgeverij: www.unieboekspectrum.nl, 2005

Afbeeldingen