Teksten

Persoonlijke noot van de auteur

Dankwoord
Hoewel er uiteindelijk één persoon, de filosofe Marlies ter Borg, de verantwoordelijkheid draagt voor deze bundel, was deze niet tot stand gekomen zonder de aanmoediging, inhoudelijke en tekstuele inbreng van velen.

Het meste dank gaat uit naar godsdienstwetenschapper Marloes Keller (content manager internet bij de IKON), wier enthousiasme, samen met de vlotte werkwijze van Peter Dekker (hoofd Nieuwe Media bij de IKON), ervoor zorgde dat het project plotseling als IKON site met zevenmijlslaarzen door de wereld ging.

Helaas verdween die site toen de IKON werd overgenomen door de EO. Het doet mij veel plezier dat de inhoud van de IKON site nu opnieuw het licht ziet.

Ik wil de moslima Karima Bisschop bedanken die intensief meewerkte om het Korangedeelte verantwoord vorm te geven. Wij hebben steeds goed en met veel plezier samengewerkt. Onze discussies waren zakelijk, onze relatie hartelijk.

De tekst is getoetst door Imam Mohammed Tahier en de theoloog Eduard Verhoef. Aan beide onze dank voor hun zeer snelle werk en lovende opmerkingen. Correctoren Trix Santen en Dien Teunissen, vanuit een Katholieke achtergrond, hebben alle teksten zeer systematisch doorgenomen. Moslima’s Hanke Oliekan en Martine Khidawy-Koekebakker hebben met name over de Koranteksten en -inleidingen adviezen gegeven. Arabist Mohammed Ghali van de Rijksuniversiteit Leiden gaf een snel en correct advies op een moeilijke vertaalkwestie.

In een eerder stadium hebben veel mensen een luisterend oor geboden. Ik denk aan arabist Herman Beck van de Katholieke Universiteit Tilburg en Jan Michiel Otto van de Rijksuniversiteit Leiden. Dank ook aan de Sorosofen, een filosofiegroep in Haarlem die een jaar lang een try-out onderging. Vooral dominee Sylvia Neuféglise gaf kritisch en enthousiast advies. Ati Blom, Anita van der Krol, Iris Hubrechts en Hilda Offerhuis checkten de citaten. Ook de Tinholz groep in Overveen onderging geduldig een try-out in het beginstadium van het project.

Dit project had van meet af aan een internationale dimensie. Ik dank Cynthia Capey van Suffolk Inter-Faith Resource en Manwar Ali van Jimas voor hun enthousiaste bereidheid het verhaal van Maria en Jezus/Marjam en ‘Isa al in 2005 te plaatsen op de sites www.sifre.org.uk/nativity.htm en www.jimas.org.

Marlies ter Borg-Neervoort

Reacties uitgeschakeld voor Persoonlijke noot van de auteur